Stichting vrienden van de Slangenburg

Welkom op onze website bedoeld voor diegenen die landgoed Slangenburg een warm hart toedragen. U vindt hier informatie over onze Stichting, de activiteiten die wij organiseren, de historie over het kasteel en het gebied rondom en de flora en fauna.

Modern Noaberschap

Stichting Vrienden van de Slangenburg is in de loop van de jaren meegegaan met de wensen en behoeften van de bewoners van het landgoed en streeft naar een verbondenheid tussen de bewoners onderling en verbondenheid met het landgoed. Dat doet de Stichting door middel van het organiseren van activiteiten, het uitbrengen van een tijdschrift en het geven van informatie c.q. voorlichting.
De Slangenburgh-boode is hierbij een belangrijke informatiebron. Vier keer per jaar verschijnt het magazine. Een kleurrijk blad met grote diversiteit aan artikelen en reportages.
Wilt u ook uw bijdrage leveren aan dit streven naar modern noaberschap? Dat kan door donateur te worden en de Stichting financieel te ondersteunen. Kijk daarvoor op Donateur worden.