Informatie

Bestuur

Riny Scholten, voorzitter

Fred Colenbrander, penningmeester
IBAN NL66RABO 0364 8904 60

Frank van Maren, bestuurslid en donateuradministratie
email: donateuradmin@vriendenvandeslangenburg.nl

Bestuurslid: Diana van Engelenhoven

Informatie info@vriendenvandeslangenburg.nl

Inschr.KvK 09138310