De plek van ……

Dierssen Halfweg

Toos Lenderink

In de B&W-vergadering van 22 november 1934 (burgemeester G.J. Massink en secr. L.K. Wierenga) wordt aan J.W. Dierssen, Koopman, vergunning verleend tot het plaatsen van een benzinemotor van 5-8 P.K., voor het in werking brengen van een pompinstallatie ten dienste van de watervoorziening van een op te richten ijsbaan, in het pand Heidenhoek, B no.73, kadastraal bekend gemeente Zelhem, Sectie G no.1300. (uit: afschrift Vergunning Hinderwet, privéarchief Willy Dierssen, kleinzoon). De krant vermeldt: “Met een durf en voortvarendheid, die in dezen tijd prettig aandoet (het is immers crisistijd), heeft de heer J. Dierssen, eigenaar van café Halfweg aan den weg Zelhem-Doetinchem, besloten tot den aanleg van een ijsbaan”.

De baan wordt 334 meter lang en 10 meter breed, terwijl nog een apart kinderbaantje aanwezig is. De waterstand in de omringende sloten is hoger gelegen dan de baan, zodat het gemakkelijk is enkele centimeters water op de baan te laten lopen; na twee nachten vorst verwacht men al op de baan te kunnen rijden; door ‘s nachts nieuw water op de baan te brengen is deze in prima conditie te houden. Er komt een muziekkoepel, tevens consumptietent; de baan wordt elektrisch verlicht, er zijn aardige zitplaatsen van graszoden overal, enz. Het werk wordt uitgevoerd door de N.V. Aannemers Mij. v.h. D. Jansen & Zn, te Aalten. In de winter van 1934/35 kon er al gereden worden.

Kunstschilder H.E. Knaake (geb. 2-2-1863, overleden 24-12-1948), hobby schoonrijden, opende op zijn 73e, ‘Dierssen-Halfweg’ met een eerste rondje. Hij gold als een ontwikkeld man en schaatste met zijn breed gerande hoed op, vaak.

Uit het archief van Willy Dierssen blijkt dat in 1948 de politie toestemming verleende om de baan op zaterdag 21 februari en volgende dagen te openen. Openingstijden waren van 13-17 uur en van 18-22 uur. De heer Dierssen moest daarvoor vermakelijkheidsbelasting betalen aan de gemeenteontvanger, de heer L.J. Bieleman, tot een bedrag van ƒ 276,85 hetgeen een aanzienlijk bedrag was in die tijd.

Op de baan was een damestoilet opgenomen in de eerste buitenbocht en een herentoilet in de tweede. In de verhalen van Zelhemmers ontstonden in ijsperiodes veel liefdesrelaties: IJsbaan Halfweg was een waar huwelijksbureau in de winter. Als mooi voorbeeld kennen we Jan Eelderink (82 jaar, loonbedrijf) en zijn vrouw Greta. Na 5 jaar verkering zijn ze al 58 jaar met elkaar getrouwd!

v.l.n.r. Vrijwillegers Jan en Greta Eelderink, Joop Chevalking en Arie Helmink

Jan is inmiddels erelid van de IJsvereniging na jarenlange veelzijdige inzet. Sinds 2 jaar heeft de vereniging de baan in bruikleen van de Gemeente Bronckhorst. Met een optie tot koop. Als betaling hiervoor wordt het onderhoud van de baan gedaan inclusief de heg rondom het parkeerterrein. Hierbij zijn veel vrijwilligers actief:

  • vrijwilligers die helpen als de baan open is, bij kassa, koek en zopie en baanonderhoud
  • vrijwilligers die voorafgaand aan het seizoen helpen om de baan winterklaar te maken
  • vrijwilligers in het bestuur

Bij al deze activiteiten zijn extra mensen van harte welkom!
Daarnaast zijn er meerdere bedrijven die de vereniging helpen door machines en vakmensen beschikbaar te stellen. Zonder hun hulp is het bijna ondoenlijk om de baan en de schaapskooi te onderhouden. In januari 2017 is er op ’t Veld (van Tonnie en Jannie Klein Lebbink) geschaatst door de ijsvereniging Zelhem. Op de IJsbaan van Dierssen Halfweg kon in maart 2018 twee dagen geschaatst worden en in 2019 alleen op 25 januari één dag! Veel werk dus voor kortdurend plezier. Maar wetenschappers voorspellen het komende seizoen een strenge winter; de koudste sinds 100 jaar! Dat belooft veel goeds voor deze 85 jaar oude ijsbaan.

Voor iedereen die op zoek is naar een duurzame relatie: haal je schaatsen uit het vet en kom naar Dierssen Halfweg zodra de ijsbaan open is. Geniet van deze oer-hollandse sport. En word je niet warm van iemand anders op de baan, dan wel van het schaatsen zelf of in de schaapskooi.

Geen schaatsijs meer bij Dierssen Halfweg? Dan is de vereniging welkom op ‘Veld bij Tonnie en Jannie Klein Lebbink

Bron: www.ijsverenigingzelhem en voorzitter Heino Benthem