De Watertap

Foto: Gerard ter Heijne

Jeanette Wechgelaer

Op zaterdag 11 mei jl. tekende de stichting Buur maakt Natuur de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doetinchem en werd door wethouder Ingrid Lambregts de opening in een informele gemoedelijke sfeer verricht. Zo werd het natuurterrein De Watertap in Gaanderen officieel in gebruik genomen.

Stichting Buur maakt Natuur ontwikkelt nieuwe natuur in de gemeente Doetinchem. Deze stichting wil met natuurherstel het verlies aan oorspronkelijke dier- en plantensoorten tegengaan en nieuwe kansen bieden aan de biodiversiteit van het landschap. Dat doet de stichting met behulp van financiële bijdragen van zoveel mogelijk ‘buren’ en grotere sponsoren. Deze schenkingen maken het mogelijk om nieuwe natuur te ontwikkelen.

De inzet van BmN en de Werkgroep

De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door wethouder Ingrid Lambregts gemeente Doetinchem en Wim Beijer Stichting BmN

Gerard ter Heijne, een van de vrijwilligers van de Werkgroep Rivierduinen Gaanderen, vertelt over de totstandkoming en de ontwikkeling van het natuurgebied De Watertap en over hoe de jarenlange vrijwillige inspanning geleid heeft tot samenwerking met en tussen de diverse partijen die bij dit gebied zijn betrokken. “Wij zijn als Werkgroep Rivierduinen Gaanderen voortgekomen uit TooS (Trots op onze Streek) en deze Werkgroep had als doel de natuurontwikkeling te stimuleren en een betere aansluiting tussen de rivierduingebieden te bewerkstelligen. Daartoe heeft de Werkgroep de visie ‘Rivierduinen in Gaanderen, Behoud en Herstel’ geschreven. Door dit plan zijn de rivierduinen bij de gemeente Doetinchem meer op de kaart komen te staan. In allerlei bestemmingsplannen kwam het woord rivierduinen binnen de gemeente Doetinchem niet voor. De rivierduinen zijn uniek en belangrijk voor natuur en recreatie. De Werkgroep heeft zich daarvoor hard gemaakt.

Hoe het begon

Gerard: “Het Möllepad moest verlegd worden omdat de spoorwegovergang te gevaarlijk werd door de hogere treinsnelheden. Nu ligt onder de spoorlijn door een tunnel. De dorpsraad van Gaanderen en omwonenden hebben hierbij een grote rol gespeeld en zich daarvoor ingezet. Bij het verleggen van dit pad moest grond worden aangekocht. De grondbezitter wilde daarbij in 1 koop al zijn grond verkopen. Op dat moment kwam Buur maakt Natuur in actie. Er werd gezocht naar gelden om deze grond te kopen en B en W van de gemeente Doetinchem heeft zich daarmee akkoord verklaard”. Gerard heeft zich samen met anderen hiervoor ingezet. Hij vanuit zijn achtergrond als bioloog en zijn belangstelling voor natuur. Gerard was o.a. actief in de Vogelwerkgroep en is erop uit betere condities voor vogels te bepleiten. Binnen het project gaat zijn belangstelling vooral uit naar de natuurontwikkeling en het beheer. Dat gaat dan bij voorbeeld om subsidieaanvragen, het maken van een inrichtingsplan en het begeleiden van het grondbedrijf voor het verwijderen van de toplaag van een deel van de grond. Daarvoor was de Stichting dan wel drie jaar druk met overleg met verschillende partijen. Het vertrouwen van de gemeente Doetinchem in Buur maakt Natuur speelde daarbij een grote rol.

De levende have

“Het terrein wordt geschikt gemaakt, zegt Gerard, voor vooral de Levendbarende Hagedis die in gebieden langs de spoorlijn voorkomt. Daarnaast is er aandacht voor op of aan de grond broedende akkervogels zoals Patrijs, Geelgors, Kneu en Putter. Daarvoor blijft het grootste deel van De Watertap natuurakker met een veelheid van bloemen. Deze vormen zaden en trekken insecten aan. Er ontstaat zo een uit vele soorten samenhangend ecosysteem waarin vele planten en dieren kunnen gedijen. Dat straalt ook af op de wijdere omgeving. Er wordt geëxperimenteerd met oude en meerjarige granen. Akkeronkruiden moeten dan optimale kansen krijgen. Tevens is een bosje met oud eikenhakhout aanwezig. Hier is de Kleine Poppenroofkever gevonden die rupsen en vlinderpoppen eet. De zandloopkever, ook een roofkever, komt vooral op het Möllepad voor. De Kleine Weerschijnvlinder daar is gebonden aan de vele akkerviooltjes. En ga zo maar door. Om het project te laten slagen is het terrein uitsluitend toegankelijk voor wandelaars op het Möllepad en honden moeten aan de lijn”.

En nu verder

De Stichting Buur maakt Natuur heeft als doel landbouwgrond in natuur om te zetten. Daaraan kan iedereen meedoen. Voor zes euro kan al een vierkante meter natuur gemaakt worden. De Stichting is binnen de
gemeente Doetinchem op zoek naar een nieuw project. Op www.buurmaaktnatuur.nl kunt u zien hoe u mee kunt doen. Het gaat bij dat meedoen niet alleen om geld maar ook om persoonlijke inzet van vrijwilligers, zowel voor de organisatie als voor praktische werkzaamheden. Er worden met name vrijwilligers gezocht voor kortere
en langdurige werkzaamheden op De Watertap. Er zijn inmiddels padden overgezet en het bosje is en wordt van Amerikaanse Vogelkers ontdaan. De gemeente doet het groot onderhoud.

Als u interesse hebt om mee te doen dan kunt u zich opgeven bij Gerard ter Heijne,
E-mail: ga.terheijne@concepts.nl,
Voor informatie: tel 06 41352000.
Er volgt dan een overleg en informatiebijeenkomst.