Westendorp volop in beweging

Tekst: Toos Lenderink
Foto’s: Rinus Luijmes

Via Wim te Mebel (84 jaar) wordt een gesprek gepland met een van de trainers. Wim is één van de vele stille krachten waar een club niet zonder kan. Het gesprek met trainer Peter Aal van walking football Westendorp wordt enigszins verstoord door eerst een groep enthousiaste dames en later door de wel zeer luidruchtige mannen in de kantine. Want bij SV Westendorp bruist het van de sportieve mensen die in diverse groepen buiten aan sport doen.

Trainer Peter Aal met Geer en Goor

Het begon allemaal met een programma op tv met Geer en Goor. Dit was de aanzet voor sponsoren om flink over de brug te komen met geld. Hierdoor konden er o.a. een overkapping gebouwd worden en de aanwezige plannen
voor een beweegtuin worden verwezenlijkt. Nu, drie jaar later, word ik op woensdagmorgen door de mensen van het beweeguur uitgedaagd om mee te doen met hun tak van sport. Bij regen wordt er uitgeweken naar de overkapping. Na een warming up even een rustig moment waarna er in een circuit wordt gewerkt. Geke Schuurman begeleidt deze groep op professionele wijze. Het programma is elke week anders zodat de diverse spiergroepen allemaal aan bod komen. Ook coördinatie en evenwicht worden niet vergeten. Het is heerlijk zo in de buitenlucht op een speelse manier intensief bezig te zijn. Je mag alle oefeningen gewoon aanpassen naar wat jij kunt! En na afloop samen opruimen en op naar de kantine!

Walking Football

De mannen van walking football beginnen hier met hun derde helft. Peter, die bij zeven verenigingen deze Walking football trainingen verzorgt, vertelt dat de opzet is om mensen in beweging te krijgen. Niet alleen met voetbal, maar ook een bootcamp groepje voor ouderen, een jeu de boules baan, golfen en wat er in de toekomst nog meer bijkomt. Als lid van SV Westendorp mag je overal aan meedoen. Het is zeer laagdrempelig en er zijn geen testen vooraf. De drijfveer is vooral ouderen te helpen met de stap zetten naar meer bewegen. Er is veel saamhorigheid en lukt een bepaalde training niet dan doe je gewoon mee met een van de andere sporten. Zolang je lopen kunt, kun je hier ergens aan meedoen. Niets is wedstrijd- of resultaatgericht.
Dat de gezondheid verbetert door wekelijks buiten te trainen, op je eigen niveau, dat is de grote winst! Peter vertelt dat Westendorp drie jaar geleden als eerste in de regio begon met deze vorm van sport. Old Stars stelde tien gouden regels op voor het walking football. Er zijn o.a. geen scheidsrechters maar de deelnemers houden zichzelf en elkaar! aan deze regels. Zo nodig door de spelleider, die buiten het veld staat, bijgestuurd.

Het sportieve uur met Geke Schuurman