Vriendendienst

Vrienden(dienst) bij opheffen Stichting Recreatieve Paden Doetinchem – Bronckhorst

Dick Heesen

Het geeft ons een tevreden gevoel dat de Stichting Vrienden van de Slangenburg bereid was om, na de beëindiging van onze Stichting Recreatieve Paden Doetinchem-Bronckhorst per 23 november jl. ons banksaldo in haar boeken op te nemen. Er is een duidelijke overeenkomst opgemaakt door onze penningmeester waarbij het geld gelabeld is en alleen kan worden ingezet voor onderhoud en reparatie van door TooS (Trots op onze Streek) ontwikkelde bewijzering, bouwwerken en routes. En er is een overeenkomst met Staatsbosbeheer gesloten m.b.t. reconstructie, onderhoud en overname van de Brunsveldwalroute zodat deze behouden blijft.

Op 22 november jl. is bij ‘t Onland door de beide voorzitters en penningmeesters de overeenkomst getekend.

v.l.n.r. Dick Heesen, Riny Scholten-Groenen, Fred Colenbrander
en Matthé Ackerman