Glasvezel in Slangenburg

Toos Lenderink

Snel internet, tv-kijken zonder lelijke schotelantenne en een betrouwbare vaste telefoonaansluiting: het komt er allemaal aan. Het duurt nog wel tien jaar voordat heel Nederland een glasvezelaansluiting heeft, maar op 6 mei
2019 werd het glasvezelverdeelpunt in Slangenburg, aan de Varsseveldseweg nabij de Peppelmansdijk geplaatst. Glasvezel Buitenaf, BAM, de gemeente Doetinchem en de glasvezelambassadeurs uit de buurt verzamelden zich daar om dit belangrijke verdeelpunt in te wijden.

Wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem en directeur van Glasvezel Buitenaf Piet Grootenboer vullen samen de grond aan rond dit verdeelpunt. Ook deze samenwerking verloopt gesmeerd. In hun korte toespraak benoemen beiden dat er vanaf 2014 veel werk is verzet. Overheid en burgers hebben zich hier samen voor ingezet. Dankzij met name ook de inzet van de ambassadeurs kan deze langgekoesterde wens nu in vervulling gaan.


Via laspunten zijn de glasvezels onderling met elkaar verbonden. Maar elke huisaansluiting krijgt een eigen snelweg naar een van deze verdeelpunten. De netwerken Bronckhorst en Achterhoek Zuid samen hebben ongeveer 19 van deze verdeelpunten. Slangenburg valt onder het netwerk Achterhoek Zuid. De Heidenhoek valt onder Bronckhorst.
Ook hier heeft aannemer BAM een van zijn 50 ploegen aan het werk. De verwachting is dat het grondwerk eind van dit jaar klaar is.

Het verdeelpunt Slangenburg

De schouwers van BAM die vastleggen waar in huis de aansluiting moet komen zijn overal volop aan het werk. Net als de graafploegen die met name in de bermen aan het werk zijn. Zij plaatsen daarbij uit voorzorg
markeringsborden op de betreffende weghelft.
Drie dagen voordat de aannemer op privé grond komt graven, komt er een aankondiging hiervan per post. Als de aannemer u niet thuis treft, zal hij een kaartje achterlaten, zodat u een andere afspraak kunt maken. In overleg en met toestemming van de grondeigenaar wordt de plaats bepaald waar de kabels in de grond moeten komen. De gemeente Doetinchem heeft besloten de bermen (openbare grond) als proef niet in te zaaien nadat de sleuven gedicht zijn. Hierdoor krijgen zaden die van nature al in de grond zitten de kans om te ontkiemen. Dit zorgt voor de ontwikkeling van een kruidige berm met natuurlijke begroeiing. In de gemeente Bronckhorst worden na het graven de sleuven dichtgegooid, verdicht en vervolgens met graszaad ingezaaid.
Alle genodigden zijn na afloop welkom om bij ‘t Onland een kopje koffie te drinken en te genieten van een snee krentenwegge ter ere van deze mijlpaal.

Ambassadeur Jan Scholten in gesprek