Zorgboerderij Slangenburg

Schakel in netwerk zorgbegeleiding

Jeanette Wechgelaer

En ineens was daar aan de Kommendijk 3 in de niet meer bewoonde boerderij ‘Veldhorst’, Zorgboerderij Slangenburg gehuisvest. Deze zorginstantie had voorheen een onderkomen bij de abdij maar moest door omstandigheden van plek verkassen. Op een gure namiddag in de warme keuken van de boerderij vertelt Rob Haverkate zorgwerkbegeleider, in gezelschap van zorgwerkmanager Falco Janssen over de functie van deze zorg, de verhuizing, hoe dat zo kwam, de werkzaamheden en de medewerkers.

v.l.n.r. Falco Janssen en Rob Haverkate

Een zorgboerderij is in eerste instantie een dagbestedingsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen worden door begeleidende instanties, te denken valt aan o.a. GGNet, naar een zorgboerderij doorverwezen als het in het kader van passende arbeidsmatige werkzaamheden valt. Die werkzaamheden worden gezien als een zorgmiddel. Er worden leer- en werkdoelen opgesteld die prettig en veilig zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemer op sociaal-emotioneel, lichamelijk en cognitief vlak. Op Zorgboerderij Slangenburg is men medewerker met
bepaalde taken en werkzaamheden. Vrijwilligers werken ook mee aan dit project evenals enkele betaalde krachten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de medewerkers doen bestaan op dit moment voornamelijk uit het opknappen van de boerderij aan de Kommendijk, hovenierswerkzaamheden rondom het kasteel en de abdij, evenals hand- en spandiensten voor deze instanties en lichte bosbouw voor Staatsbosbeheer. Die lichte bosbouw bestaat uit klein houtopslag weghalen, het vrij zagen van de taluds in het trapezium (het lanenstelsel rondom het kasteel) en het omzagen van kleine bomen. Staatsbosbeheer laat op het landgoed de bosbouwwerkzaamheden op kwetsbare plekken die niet door machines kunnen worden gedaan en wel intensieve arbeidskracht vereisen, graag door de medewerkers van deze zorgboerderij verrichten. Het opknappen van de boerderij vergt kennis en kunde en deze hebben de medewerkers vanwege hun opleiding en werkervaring, zeker in huis. De verbouwingswerkzaamheden worden door de medewerkers zelf gedaan en heeft al tot prachtige resultaten geleid. Indien niet alle vakkennis aanwezig is, wordt hulp geboden door vrijwilligers. Er wordt sowieso al hulp geboden door de vrijwilligers en betaalde krachten door middel van begeleiding en/of facilitering van benodigdheden.

Financiering

De financiering van deze zorg kwam eerst voor rekening van langdurige zorg, maar gaat nu via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Er is een transparante bedrijfsvoering, er moet Europees worden aanbesteed en er wordt werk gedaan voor externe partijen zonder winstoogmerk. Met Staatsbosbeheer is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De zorgboerderij wordt gezien als een schakel in het netwerk van de zorg. Er werken momenteel vijftien deelnemers, twee vrijwilligers en vier betaalde krachten op Zorgboerderij Slangenburg.

Verhuizing

De reden van de verhuizing naar de Kommendijk is de steedsomvangrijker wordende organisatie. Er kwamen steeds meer medewerkers en men kon de stilte op het abdijterrein nietmeer waarborgen. Bovendien wilde de abdij gaan uitbreidenen verbouwen, waardoor de ruimte van de zorgboerderijvrij moest worden gemaakt. Er is in alle gemoedelijkheid enrust afscheid van elkaar genomen en Zorgboerderij Slangenburg kan zich nu geen betere plek wensen. De groente- en moestuin bij de abdij zal daar in eerste instantie nog blijven en wordt bijgehouden door de medewerkers van de zorgboerderij. De producten worden gratis aan de Voedselbanken de Mini Manna in Doetinchem ter beschikking gesteld.Dit kleinschalige project is door de Stichting VriendentuinAchterhoek opgezet en dertien zorgboerderijen verspreidover de hele Achterhoek werken daarin samen.

Distelheide

Aan het werk

Een andere tak van werkzaamheden betreft het Natuurkampeerterrein Distelheide, door de boerderij gehuurd van Staatsbosbeheer. De medewerkers runnen dit terrein ‘in eigen beheer’, dat wil zeggen ze regelen alles zelf: van schoonmaak toiletten, tot het maaien van het gras en het schoonhouden van het terrein. De verkoop van gekloofd hout aan particulieren wordt al jaren gedaan. Dit hout is vrij recent gekapt en natuurlijk nu nog niet gedroogd maar kan al wel verkocht worden. Het hout kan worden besteld via telefoonnummer 06 84318684.

Feest

Hertjes voeren

Omdat de verhuizing vrij plotseling plaatsvond, het was al wel lang bekend dat er verhuisd moest worden maar niet waarheen, heeft een goede kennismaking met de buurt nog niet plaatsgevonden maar als alles op orde is staat er volgens goed Noaberschap een fijne en gezellige kennismaking op stapel. En te zijner tijd zal er dan ook een Open Dag worden georganiseerd. Dat ligt allemaal in de planning maar eerst willen de medewerkers en hun begeleiders alles op orde hebben en zo te horen en te zien gaat dat op een fantastische manier lukken. Voor meer informatie: www.zorgboerderijslangenburg.nl